クラウドファンディング for Good! 募集ページより https://rescuex.jp/project/34173

支援結果

総支援者人数47人
総支援額2,220,000 円
クラウドファンディング終了日2023年1月13日
募集ページhttps://rescuex.jp/project/34173

ご支援いただいた皆様

 • Akiya Shimomura
 • Ayako Kikuchi
 • E.H
 • Guo Fanfei
 • Hiroki Matsumoto
 • Hiroyuki Katsu
 • Ikuko Nishimura
 • Izaya Yatsuzuka
 • Izumi Harada
 • Junichi Wakayama
 • Karai Kou
 • Kazuhito Yukizawa
 • Kazushi Miyazaki
 • Kazushige Shintani
 • Ken Kanakogi
 • Kenji Miyazaki
 • Kentarou Matsuda
 • Kuniaki Hino
 • Kyoukyou Sei
 • Makoto Kashiwa
 • Masataka Ota
 • Mayumi Inagaki
 • Norio Fujinaga
 • Shigeki Yoshioka
 • Shinko Kaitsuka
 • Takao Adachi
 • Takeshi Takazawa
 • Tsutomu Takahashi
 • Wataru Kodaira
 • Y.K
 • Y.N
 • Yinglai Saito
 • Yiqiang Wang
 • Yoshinori yoshida
 • Yuiko Ogawa
 • Yuji Hara
 • Yumi Tomonaga
 • 以下同文
 • 辞退
 • 辞退
 • 辞退
 • 辞退
 • 辞退
 • 辞退
 • 同上
 • 同上
 • 特典辞退

募集内容